El Centre

 

“Crec que ha arribat l’hora (…) de creure més en nosaltres mateixos i pensar qui som i, sobretot, què volem, ja que (…) canviar el present, és intentar millorar el futur.”

Al bell mig del barri del Poblenou, hi ha “ El Centre” de la teva activitat cultural i un espai per al teu temps de lleure.

La Cultura… ajuda a les persones a ser quelcom més que mers productors i consumidors de béns materials.

La Cultura… fa néixer lligams de relació social sòlids que transcendeixen l’individualisme imperant.

La Cultura… preserva la identitat d’un barri, d’un poble i d’un país.

Aquests són els ideals que guien a “El Centre” quan promou activitats obertes a tothom.

Fem teatre, música, dansa, arts plàstiques, xerrades i col.loquis, lectures, festes populars i tradicionals i un llarg etcètera.

PER PROGRESSAR COM A PERSONES

PER PRESSERVAR LA IDENTITAT DEL POBLENOU

PER VIURE EL GOIG DE TRABALLAR JUNTS I COMPARTIR IL.LUSIONS

VINE AL CENTRE!!!