Teatre

Un dels pilars del Centre des del seu naixement. La Secció de Teatre del Centre és la que més socis aplega. Actualment es fan uns 10 muntatges cada temporada, amb obres de les totes les èpoques i de tots els estils. Des de 1950 (dels anys anteriors no hi ha gairebé documentació) tenim  comptabilitzades més de 1.400 representacions en total. La Secció de Teatre també organitza cada mes una Lectura Teatral dramatitzada (amb entrada lliure) a fi de donar a conèixer repertori i descobrir nous actors i actrius. La Secció compta amb una important secció infantil i juvenil que cada any prepara un espectacle propi. L’any 2016 la SGAE va concedir a la Secció de Teatre el Premi Max al Teatre Aficionat.