Darrers concerts

El Nadal del Cor Poblenou

Cor Nadal 2017

El divendres 22 de desembre, a l’església de Sant Francesc d’Assís, i el dissabte 23, a la de Santa Maria del Taulat, el Cor Poblenou del Centre va oferir sengles concerts integrats per cançons inspirades en el Nadal i procedents de diversos països, emmarcades en uns imaginaris viatges nadalencs.  El programa estava estructurat en quatre petits blocs: el primer ens situava al lloc i al moment de començar el viatge (Catalunya, la Nit de Nadal); el segon ens portava per quatre països europeus (França, Anglaterra, Alemanya i Àustria); el tercer, a Amèrica (Argentina i els Estats Units), i el quart era el retorn a casa.

A més, cada bloc anava introduït per un fragment poètic: el primer i l’últim, pel “Poema de Nadal”, de Josep M. de Sagarra, recitats per la Francesca Sala, el segon, per “Ja venen els pastors” (el de L’Estel), original de Joaquim Fernández Carbonell i recitat per l’Esther Rodríguez, i el tercer fragment, recitat per la Maleni Leria, pertanyia al poema “Les fi gures del pessebre”, de Joan Alavedra.  

El Cor, dirigit com sempre per la Montserrat Segarra i l’Antoni Roig, va actuar amb l’acompanyament dels músics Mario Miralles i Montserrat Segarra, piano; Eloi Ortells, violí i guitarra, i Joan Gómez, fl auta, i hi van intervenir com a solistes l’Anna Roma, el Jaume Miralles i la M. del Mar Maestu.  Cal destacar l’interès del Cor per fer presents en el programa autors relacionats amb el Centre, com el ja esmentat poeta Joaquim Fernández, i els músics Rossend Conesa, amb la cançó “Nit de Nadal”, Manuel Oltra, amb l’harmoni ació de la nadala francesa “Els àngels a la Glòria”, i Andreu Recasens, amb la seva harmoni ació de la nadala popular catalana “L’àngel i els pastors”.  

La varietat del repertori i la seva dinàmica van fer que els concerts anessin in crescendo fins al punt d’haver d’oferir una propina per agrair els aplaudiments del públic assistent.  Aquest Nadal de 2017 serà, sens dubte, una altra data per recordar dins de la història de 26 anys del Cor Poblenou del Centre.