Antecedents del Cor

La presència de la música al Centre és tan antiga com la mateixa entitat ja que des dels seus inicis es representa l’espectacle nadalenc L’Estel de Natzaret que, com tots sabem, conté un bon nombre de pàgines musicals. I encara, fent un salt en el temps de quaranta anys, ens trobem que la primera actuació feta en el Centre reconstruït després de la guerra és un concert de l’Orfeó Virolai que va tenir lloc el dia 10 de setembre, diumenge de Festa Major, de 1950. I des d’aleshores i fins avui la música ha estat i és ben viva al Centre en diverses vessants: • Com a finalitat específica de seccions com l’esmentat Orfeó Virolai durant els anys que va estar en actiu i de l’Orquestra Amics de la Música durant el temps que va romandre al Centre; com ho fou de la Coral Virolai, de breu durada, i ho és, en aquests moments, del Cor Poblenou (abans Cor d’Actors-cantants).

  • Com a complement indispensable en l’activitat de l’Esbart Montseny i dels Antics Dansaires mentre van estar en actiu.
  • Com a part important, i a vegades exclusiva, d’espectacles de tot tipus: obres de teatre, sarsueles, òperes, revistes i “musicals”. I en aquest capítol hi té un lloc preferent L’Estel de Natzaretja esmentat.
  • En concerts de tota mena: de cantants, d’instrumentistes, de conjunts, d’orquestres, de cobles, etc.

I menció especial mereix l’Escola de Música del Centre, que s’inclou en el capítol dedicat a l’activitat docent del Centre juntament amb l’escola de ballet clàssic i els tallers de teatre i de country.

També ha estat l’activitat pròpia de col·lectius ja no existents com la Coral Vajillas que, sense arribar a ser Secció, estava totalment vinculada al Centre; del grup d’havaneres Veus de la Mar Bella que, tot i està integrat, en la seva majoria, per socis del Centre i de fer-hi els assajos, no era una activitat pròpia de l’entitat ja que es movia en un pla de semi-professionalisme. El mateix s’esdevé amb el grup de música “a capella” Petit Comitè, en actiu des de fa més de quinze anys. Fem ara un repàs històric de dues d’aquestes activitats que, pel fet d’haver estat Secció, la primera, i de ser-ho encara la segona, han tingut i tenen una incidència important en la vida del Centre.